Misja

Zawartość przełącznika

które jest równoznaczne z polepszeniem jakości życia każdego z nas

np. poprzez kształtowanie dobrych nawyków

np. poprzez poznawanie swoich błędów poznawczych, kreowanie swojego życia

Ocenianie może przyjmować formę
Manipulacji

Ocenianie jest dobre, jeśli uczeń chce aby jego wiedza była weryfikowana i jeżeli dziecko z WŁASNEJ WOLI uczy się danego przedmiotu.