Ocenianie może przyjmować formę MANIPULACJI

Ocenianie jest dobre, jeśli uczeń chce aby jego wiedza była weryfikowana i jeżeli dziecko z WŁASNEJ WOLI uczy się danego przedmiotu.