Misja

Przekazywanie jak najwartościowszej wiedzy.

Wartości

Jedność: Wszyscy jesteśmy od siebie wzajemnie uzależnieni. Na nas stale oddziałują czyny innych. Przykłady wzajemnej zależności:

– Dziecko urodzone jest uzależnione od troski i opieki przyszłego pokolenia. Ponadto ich poziomu intelektualnego.

– Nasz dobrostan jest zależny od czynów innych ludzi. Na przykład rolnicy dostarczają nam żywności, a my kupujemy ich produkty.

– Istniejemy w symbiozie z naturą. Wymieniamy się z drzewami: one dają nam tlen, a my im dwutlenek węgla.

Działanie nieuwzględniające systemów w których żyjemy jest toksyczne i zaburza funkcjonowanie zbiorowej świadomości. Skuteczne pomaganie poprzez dawanie  przysłowiowych wędek(usamodzielnianie), a nie rybki.

Rozumienie: Dążymy do rozumienia siebie, innych i otaczający nas świat. Unikamy bezkrytycznego powielania obyczajów, których sami nie rozumiemy.

Odpowiedzialność: Bierzemy odpowiedzialność za każdy skutek w naszym życiu. Obejmuje to nasze myśli, słowa i czyny. Dzięki temu przechodzimy z roli ofiary do roli sprawcy.

Skuteczność: Przekładamy słowa na czyny. Mówimy w sposób trafiający w serca ludzi, żeby zrozumieli, a nie tylko usłyszeli. Żeby działali i dążyli do uskutecznienia misji firmy, działającej dla pomyślności wszystkich.

Adaptacja: Umiejętność wspólnego tworzenia lub dopasowania się do środowiska bez generowania konfliktów.

Tolerancja: O ile nie nie są szerzone treści i powielane zachowania szkodzące innym np.:

– Szantaż emocjonalny stosowany przez kościół katolicki “jeśli nie pójdziesz w niedziele do kościoła to masz grzech, a za grzech śmierć”.

Ocenianie może przyjmować formę
Manipulacji

Ocenianie jest dobre, jeśli uczeń chce aby jego wiedza była weryfikowana i jeżeli dziecko z WŁASNEJ WOLI uczy się danego przedmiotu.