Niemiecki- Kurs podstawowy

Aby przygotować się do zdania certyfikatu, warto:

  • Nauczy się lekcji z Workbooka od lekcji 1 do 10

Polecenie

  • Przetłumacz zdania i napisz na dole w rubryce
  • Pamiętaj o interpunkcji i że rzeczowniki piszemy z DUŻEJ litery
  • Pisz wszystkie zdania w czasie teraźniejszym(poza pytaniami od 31- do 35, które są w czasie przyszłym; oraz pytaniami od 46 do 50, które są w czasie przeszłym)